Hrací HCP

Česká Lípa
Hrací hendikep EGA
MUŽI ŽENY
BÍLÁ ODPALIŠTĚ ŽLUTÁ ODPALIŠTĚ MODRÁ ODPALIŠTĚ ČERVENÁ ODPALIŠTĚ
CR = 74,5 PAR = 72 CR = 71,6 PAR = 72 CR = 76,4 PAR = 72 CR = 73,1 PAR = 72
SR = 137       SR = 135       SR = 139       SR = 133      
Přesný Hrací Přesný Hrací Přesný Hrací Přesný Hrací
Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep Hendikep
+4,0 - +3,3     +2   +4,0 - +3,5     +5   +4,0 - +4,0     +1   +4,0 - +4,0     +4  
+3,2 - +2,5     +1   +3,4 - +2,6     +4   +3,9 - +3,2     0   +3,9 - +3,1     +3  
+2,4 - +1,7     0   +2,5 - +1,8     +3   +3,1 - +2,4     1   +3,0 - +2,3     +2  
+1,6 - +0,9     1   +1,7 - +1,0     +2   +2,3 - +1,6     2   +2,2 - +1,4     +1  
+0,8 - +0,1     2   +0,9 - +0,1     +1   +1,5 - +0,8     3   +1,3 - +0,6     0  
0,0 - 0,8     3   0,0 - 0,7     0   +0,7 - 0,0     4   +0,5 - 0,3     1  
0,9 - 1,6     4   0,8 - 1,5     1   0,1 - 0,8     5   0,4 - 1,1     2  
1,7 - 2,4     5   1,6 - 2,4     2   0,9 - 1,7     6   1,2 - 2,0     3  
2,5 - 3,2     6   2,5 - 3,2     3   1,8 - 2,5     7   2,1 - 2,8     4  
3,3 - 4,1     7   3,3 - 4,1     4   2,6 - 3,3     8   2,9 - 3,7     5  
4,2 - 4,9     8   4,2 - 4,9     5   3,4 - 4,1     9   3,8 - 4,5     6  
5,0 - 5,7     9   5,0 - 5,7     6   4,2 - 4,9     10   4,6 - 5,4     7  
5,8 - 6,5     10   5,8 - 6,6     7   5,0 - 5,7     11   5,5 - 6,2     8  
6,6 - 7,4     11   6,7 - 7,4     8   5,8 - 6,5     12   6,3 - 7,1     9  
7,5 - 8,2     12   7,5 - 8,2     9   6,6 - 7,3     13   7,2 - 7,9     10  
8,3 - 9,0     13   8,3 - 9,1     10   7,4 - 8,2     14   8,0 - 8,8     11  
9,1 - 9,8     14   9,2 - 9,9     11   8,3 - 9,0     15   8,9 - 9,6     12  
9,9 - 10,7     15   10,0 - 10,7     12   9,1 - 9,8     16   9,7 - 10,5     13  
10,8 - 11,5     16   10,8 - 11,6     13   9,9 - 10,6     17   10,6 - 11,3     14  
11,6 - 12,3     17   11,7 - 12,4     14   10,7 - 11,4     18   11,4 - 12,2     15  
12,4 - 13,1     18   12,5 - 13,3     15   11,5 - 12,2     19   12,3 - 13,0     16  
13,2 - 14,0     19   13,4 - 14,1     16   12,3 - 13,0     20   13,1 - 13,9     17  
14,1 - 14,8     20   14,2 - 14,9     17   13,1 - 13,9     21   14,0 - 14,7     18  
14,9 - 15,6     21   15,0 - 15,8     18   14,0 - 14,7     22   14,8 - 15,6     19  
15,7 - 16,4     22   15,9 - 16,6     19   14,8 - 15,5     23   15,7 - 16,4     20  
16,5 - 17,3     23   16,7 - 17,4     20   15,6 - 16,3     24   16,5 - 17,3     21  
17,4 - 18,1     24   17,5 - 18,3     21   16,4 - 17,1     25   17,4 - 18,1     22  
18,2 - 18,9     25   18,4 - 19,1     22   17,2 - 17,9     26   18,2 - 19,0     23  
19,0 - 19,7     26   19,2 - 20,0     23   18,0 - 18,7     27   19,1 - 19,8     24  
19,8 - 20,6     27   20,1 - 20,8     24   18,8 - 19,5     28   19,9 - 20,7     25  
20,7 - 21,4     28   20,9 - 21,6     25   19,6 - 20,4     29   20,8 - 21,5     26  
21,5 - 22,2     29   21,7 - 22,5     26   20,5 - 21,2     30   21,6 - 22,4     27  
22,3 - 23,0     30   22,6 - 23,3     27   21,3 - 22,0     31   22,5 - 23,2     28  
23,1 - 23,9     31   23,4 - 24,1     28   22,1 - 22,8     32   23,3 - 24,1     29  
24,0 - 24,7     32   24,2 - 25,0     29   22,9 - 23,6     33   24,2 - 24,9     30  
24,8 - 25,5     33   25,1 - 25,8     30   23,7 - 24,4     34   25,0 - 25,8     31  
25,6 - 26,3     34   25,9 - 26,7     31   24,5 - 25,2     35   25,9 - 26,6     32  
26,4 - 27,2     35   26,8 - 27,5     32   25,3 - 26,0     36   26,7 - 27,5     33  
27,3 - 28,0     36   27,6 - 28,3     33   26,1 - 26,9     37   27,6 - 28,3     34  
28,1 - 28,8     37   28,4 - 29,2     34   27,0 - 27,7     38   28,4 - 29,2     35  
28,9 - 29,6     38   29,3 - 30,0     35   27,8 - 28,5     39   29,3 - 30,0     36  
29,7 - 30,5     39   30,1 - 30,8     36   28,6 - 29,3     40   30,1 - 30,9     37  
30,6 - 31,3     40   30,9 - 31,7     37   29,4 - 30,1     41   31,0 - 31,7     38  
31,4 - 32,1     41   31,8 - 32,5     38   30,2 - 30,9     42   31,8 - 32,6     39  
32,2 - 32,9     42   32,6 - 33,3     39   31,0 - 31,7     43   32,7 - 33,4     40  
33,0 - 33,8     43   33,4 - 34,2     40   31,8 - 32,5     44   33,5 - 34,3     41  
33,9 - 34,6     44   34,3 - 35,0     41   32,6 - 33,4     45   34,4 - 35,1     42  
34,7 - 35,4     45   35,1 - 35,9     42   33,5 - 34,2     46   35,2 - 36,0     43  
35,5 - 36,0     46   36,0 - 36,0     43   34,3 - 35,0     47                
                            35,1 - 35,8     48                
                            35,9 - 36,0     49                
                                                       
              37 - 54     +7                 37 - 54     +7