Místní pravidla OLD

 • 1. Hranice hřiště ( prav. 27-1 )
 • Hranice hřiště je dána bílými kolíky a nebo oplocením ( jamky č. 1, 5, 6, 8 )
 • 2. Vodní překážky ( prav. 26 )
 • Vodní překážky ( příčné ) jsou značeny žlutými kolíky, podélné vodní překážky jsou značeny červenými kolíky.
 • Biozóny na jamkách jsou značeny červenými kolíky se zelenou hlavou. Vstup i hra z biozóny je zakázána. Hráč musí čerpat úlevu ( prav. 26-1, b, c ). V případě překážení od postoje nebo zamýšleného švihu – postup dle Dodatku 1, část B bod 2čl. III
 • 3. Půda v opravě ( prav. 25 )
 • Půda v opravě je značena modrými kolíky nebo čarami
 • Stopy po pneumatikách pracovních strojů na nízko sekaných plochách
 • 4. Nepohyblivé závady ( prav. 24-2)
  • a) Informační a směrové tabule a reklamní billboardy
  • b) Lavičky, koše, čističky míčků, všechny pevné součásti navigačního systému
  • c) Všechny cesty v areálu a nezatravněná část hřiště, která s cestou přímo souvisí
  • d) Všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy a objekt čerpací st. na jamce č. 7
  • e) Objekt kapličky mezi jamkami 1 a 9
  • f) Všechny stromy opatřené podpěrami, ochranou kmene nebo modrou stuhou a keře do výšky dvou holí – překáží li takto označený stromek hráči v postoji nebo zamýšlenému švihu, je hráč povinen beztrestně dropovat míč podle Pravidla 24-2b.
 • 5. Pohyblivé závady ( 24-1 )
  • a) Značky na hřišti „ TEE n. XX", „NEXT TEE"
  • b) Všechny kolíky s výjimkou kolíků, vytyčujících hranice hřiště
  • c) Kameny v bunkeru větší než 1cm
 • Trest za porušení Místních pravidel
  • hra na rány – dvě trestné rány
  • hra na jamky – ztráta jamky
 • Všechny distanční značky jsou měřeny v metrech na začátky greenů